» STARTSIDAN
» Om Östmarksbygden
   » Östmarks Skola
   » Östmarksbygden
   » Fiber i Östmarksbygden
      » Sörmarks Fiberförening
      » Östmarks Fiberförening
   » Butiker, handel & service
   » Boende, festlokal & mat
   » Resor & Kommunikation
   » Östmarks kyrka
   » Östmarks församling
   » Kalender
   » Nyheter i Östmarksbygden
   » Knivkongen
   » Om Östmarkingen
   » Snöskoter
   » Årets Östmarking
   » Kartor
   » Skrädmjölsrecept
   » Röjdåfors kraftstation
» Företag & Föreningar
» Turistmål
» Kalender
» NYHETER
» Om Föreningen Östmarksbygden
» Bildarkiv
» Kontakt
» Länkar
» JAKT.ostmark.se
» Gästbok
Sök på sidan:
         
 
 

Sörmarks Fiberförening

 

Länkar och dokument för nerladdning finns längst ner på sidan

På gång i Sörmark

2018-09-05

Alla fastigheter som ansökt om fiber ska nu vara anslutna. Om det är någon som har ångrat sig så är det möjligt att få en anslutning till den gamla anslutningsavgiften fram t.o.m. 2018-09-30. Efter detta datumet så gäller ny högre avgift som vi för närvarande inte vet hur hög den blir.

Vid ev. driftstörningar t.ex. låg anslutningshastighet, dålig bild på TV’n eller att bilden ”hackar” eller andra problem, kontakta alltid din leverantör i första hand.

//Styrelsen

2018-05-22

Senaste nytt från Sörmarks Fiber.
Allt grävarbete ska nu vara utfört i vårt område, det som återstår är fiberblåsning och fibersvetsning i några kopplingsskåp och installationer i fastigheter. Fastighetsägare kommer bli kontaktade ang. tidsbokning för installation inom kort. Inom några veckor ska alla fastigheter vara anslutna och driftsatta.
Matjord kommer att finnas vid Bastvålens hembygdsgård och vid telestationen i Lillskogshöjden. Bara att hämta för de som behöver till markskador efter fiberinstallationen.
För att informera sig om de tjänster som finns i vårt nät så är det bara att besöka webbplatsen www.zmarket.se Där kan man redan nu boka olika tjänster inom TV, Internetanslutning och fast telefoni.
Vid ev. driftstörningar t.ex. låg anslutningshastighet, dålig bild på TV’n eller att bilden ”hackar”, kontakta alltid din leverantör i första hand.

//Styrelsen

2018-04-15

För att ett nätverk ska fungera på ett bra sätt så får inga nätverkskablar (den kabeln som sitter i ert ADSL-modem) vara för klena. Vad jag menar är att alla kablar har en märkning på sig som talar om vilken hastighet som de klarar av.

 • Cat 1 klarar ingen datatrafik.
 • Cat 2 4 Mbps
 • Cat 3 10 Mbps (inga röda går att använda)
 • Cat 4 16 Mbps
 • Cat 5 10-100 Mbps (gul går att använda om ni beställer max 100/100 fiber, men vi rekommenderar någon av de gröna)
 • Cat 5e 100-1000 Mbps
 • Cat 6 1000 Mbps
 • Cat 6a 10000 Mbps (alla gröna är ok)
 • Cat 7 10000 Mbps
 • Cat 7a 10000 Mbps
 • Cat 8 25000 Mbps

Alla dessa kategorier har även en märkning som beskriver om kabeln är skyddad mot yttre störningar eller ej.
UTP är är oskärmad.. (Unshielded.. TP)
STP är en skärmad kabel (skyddar mot störningar) (Shielded.. TP)
FTP samma som STP (Foiled.. TP)
SFTP är (Screened Foiled.. TP) som FTP.. fast bättre
Det man skall tänka på är att man inte bör dra nätverkskabeln tillsammans med elkablar (det bör vara 20cm mellan dem). Man kan korsa kablarna (90 grader) utan problem.
Så avslutningsvis, BÖJ ALDRIG KABLAR HÅRT OCH ANVÄND INTE KLAMMERPISTOL!

//Styrelsen

2018-03-14

Fel tid för årsmötet den 30/3!
I Torsbybladet står det att årsmötet börjar kl 18:00 den 30/3, men i den personliga kallelsen som kommer denna vecka, så står det kl 15:00, vilken är det rätta tiden. Ny annons med rätt tid kommer i Torsbybladet.

//Styrelsen

2018-02-20

Villaägare kommer att bli kontaktade med början vecka 9 ang. tidsbokning för installation av fiber.

2018-01-27

På grund av försenade materialleveranser och väntan på tillstånd från Trafikverket att få trycka genom vägen på fem ställen mellan Hassla och Bastvålen är arbetena försenade.
Väster om Röjdälven och Hassla kommer arbetena med installationen i husen att starta vecka 6. Vecka 9 och 10 fortsätter man med de övriga sträckorna. Man kommer att kontakta resp. fastighetsägare 2- 3 dagar före så att man får tillträde till huset. Årsmötet planeras till 30 mars, inbjudan kommuniceras inom kort.

//Styrelsen

2017-11-09

Det var fullsatt i Bastvålens Bygdegård när vi bjöd in till informationsmöte den 9 november. Vi fick lära oss mer om det öppna fibernätet som vi snart är kopplade till

Olle Fransson från Zitius berättade om tjänsteutbudet och vad som är bra att tänka på inför kontakten med operatörerna framöver. Fundera redan nu på vad just du och ditt hushåll behöver. Är det telefoni och internet eller kanske tv-abonnemang också? Operatörerna erbjuder så klart en mängd olika lösningar då behoven skiljer sig åt. Några kanske inte behöver telefoni, nån annan kanske bara vill ha det. Så snart du fått kommunikationsutrustningen installerad i huset är det dags att på allvar fundera på vilka tjänster du ska köpa.

Det finns tre bra sätt att ta reda på tjänsternas omfattning och kostnad:

1. Besök sajten zmarket.se för att få koll på vilka leverantörer som finns att tillgå i vårt område.
2. Ring Zitius bredbandsrådgivare.
3. Kontakta den/de leverantörer du tror kan leverera det du vill ha. Självklart kan det vara värt att konkurrensutsätta företagen för att se vad de kan leverera och till vilket pris.

Nora Büttner från Torsby kommun var också på plats och informerade om olika tjänster som kommunen erbjuder. Till exempel bokbussens digitala tjänster och möjligheten till att starta upp studiecirklar inom data och internetanvändning. Kommunen har jobbat med dessa frågor framgångsrikt under flera år och många kommuninvånare har fått stöttning och lärt sig mer om den digitala världen och hur man kan dra nytta av de verktyg som finns idag.

Om allt går enligt plan så kan vi börja använda fibernätet runt jul eller strax efter. Vartefter kommunikationsutrustningen installeras i området kommer fibern tändas upp, delområde för delområde.

Nu är vi snart i land, härligt!

//Styrelsen
 

2017-09-22

Fiberbyggnationen löper på enligt plan. Cirka 55 km av de totala 60 km långa ledningarna är nedgrävda/nedplöjda så långt och om några veckor börjar BLT AB inblåsningen av fibern i systemet.

I samband med det sista gräv/plöjarbetet kommer Relacom börja att kontakta fastighetsägare om tidpunkt för inkopplandet i de anslutna fastigheterna. Vi vet ej i dagsläget exakt vilket område som berörs först.

När vi väl har landat det 5 år långa fiberprojektet så är det dags att börja använda nätet också, äntligen! Därför bjuder vi in er till ett informationsmöte med Zitius, Sveriges största kommunikationsoperatör som då kommer berätta om de olika valmöjligheterna som finns att tillgå på marknaden. Många vill säkert köpa s.k. trippelabonnemang med tv-telefoni-bredband medan andra vill köpa bara någon/några av tjänsterna. Det finns en mängd olika alternativ och vi grottar ner oss i ämnet ordentligt denna kväll. Kom och få svar på dina frågor!

När? torsdag 9 november kl. 18.00
Var? Bastvålens Bygdegård
Det kommer finnas möjlighet att köpa fika.

Hjälp oss sprida denna info till andra medlemmar som kanske bor på andra orter, inte har tillgång tlll Internet och Facebook osv. Vi kommer även annonsera inbjudan till mötet i Torsby Bladet inom kort.
Nu är vi nära målsnöret!

//Styrelsen
 

2017-06-29

Relacom har sett till att LBC kört upp ett lass med matjord som ligger bakom skolhuset i Sörmark att användas av de som vill laga markskador ett kabelgrävningen.

//Styrelsen

2017-05-21

Kartor i pdf-format kan laddas ner här. Kartorna finns öven uppsatta vis återvinningsstationen i Sörmark.
Karta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4
Karta 5
Karta 6
Karta 7
Karta 8

//Styrelsen

2017-05-15

PRAKTISK INFO OM DET FORTSATTA MARKARBETET
Märk så snart som möjligt ut dina ledningar inom tomtmark (gräsmattor). El och telefon (till första jacket) märks ut av el/telebolagen. Det är också mycket bra om man märker ut jordvärme- avloppsanläggningar och vattenledningar o liknande som ligger utanför tomten. Om ledningarna är dåligt markerade kan vi bli tvungna att betala extra för entreprenörens extraarbete och det vill vi ju för allas skull slippa så långt det går.
INFORMATIONSMÖTE
Styrelsen arbetar för att så snart det är möjligt anordna ett infomöte för alla medlemmar. Det har dock dragit ut på tiden då vissa formaliteter och beslut måste vara i hamn först. Mer info kommer så snart datumet är fastställt...
//Styrelsen

2016-12-02

Några saker vi vill förtydliga:
- Det fattas fortfarande en del markägaravtal som ännu inte lämnats in. På uppdrag av Torsby kommun samlar vi in avtal som gäller byggnationen av stamfibern (berört område Bastvålen/Lillskogshöjden) och självklart också avtal för de delar som avser föreningens grävning. Lämna avtalen till Arne Larsson eller någon annan av oss i styrelsen, så snart det är möjligt så inte projektet försenas på grund av detta.
- Styrelsen har nyligen skickat ut ett informationsblad om vad du som fastighetsägare ska märka ut på tomten när det gäller olika former av ledningar. avlopp, Relacom ansvarar för att el och teleledningar märks ut rätt på varje fastighet men avlopp och andra egendragna ledningar måste man märka ut själv! Du behöver inte lämna in nån redogörelse till föreningen om hur det ser ut på just din tomt utan det viktigaste är att allt är VÄL UTMÄRKT när grävningen sätts igång i ditt område.
Just nu pågår arbetet i den första etappen, Granbergsvägen. Allt har flutit på bra hittills. Det kommer bli en paus i grävningsarbetet i vinter av förklarliga skäl. Så snart tjälen försvinner till våren kör vi igång igen!
//Styrelsen

2016-10-03

Relacom har vunnit upphandlingen gällande kanalisation (grävning, plöjning) för Sörmarks fiberförening och inleder sitt arbete om ca 5-6 veckor.
Mer besked om vart grävningen inleds kommer så snart förprojekteringen är genomförd.
//Styrelsen

2016-09-01

Många anslutningsavtal är nu inlämnade men vi saknar ganska många som tidigare lämnat in intresseanmälan? Arbetsgruppen tror att fler är intresserade att vara med än de som hittills tecknat anslutningsavtal. Några fastighetsägare säger att de ska vara med men lämnar tyvärr inte in anslutningsavtalet, andra har varit svåra att få kontakt med.
 
Kan det vara så att vi behöver informera en del personer ytterligare? Hör av dig om du har en granne, släkting eller vän som sagt nej el...ler tvekar så får vi försöka hjälpas åt att förklara hur projektet är utformat, vilka fördyrade kostnader som blir gällande om man kommer på senare att man vill ansluta sig osv.
 
Vi behöver alla hjälpas åt så projektet blir så bra som möjligt och till gagn för bygden på bästa sätt!
Anbud för grävning osv har kommit in och den 7 september blir det anbudsgenomgång. Efter att det är gjort så är det styrelsen som fattar det formella beslutet om uppstart av projektet.
 
Går allt enligt plan så hoppas vi ha fiber indraget i stugorna i bygden vid julen 2017.
 
För övrigt så har en del medlemmar fått första fakturan (5000 kr) som gäller den egna insatsen. Utskicken görs med jämna mellanrum och har du ännu inte fått den första fakturan så ska du inte oroa dig. Har du lämnat in anslutningsavtal finns du med i systemet. Vi kommer att skicka ut totalt 4 fakturor på vardera 5000 kr. Totalsumman blir således 20 000 kr per fastighet.

Styrelsen
 

2016-07-11

 

Just nu pågår ett arbete med att kontakta alla medlemmar i Sörmarks fiber för att samla in anslutningsavtalen inför byggnationen av vårt gemensamma fibernät. Du som fått avtalet men ännu inte lämnat in bör göra det senast 31 juli!

Har du frågor? Kontakta då föreningens ordförande Rolf Löfvenholm,  070-591 82 49 eller den  person du fått avslutningsavtalet  av.

Styrelsen

 

2016-04-11

Vår ansökan är beviljad till 100 procent!
Länsstyrelsen meddelade nyligen att ansökt bidrag beslutas helt enligt Sörmarks fiberförenings ansökan.
Total budgeterad investering, 17 635 453 kr, varav 50% bidrag är 8 817 726 kr.
Arbetet med olika former av avtalskrivande, upphandling och övrig planering fortsätter enligt plan. //Åsa, kommunikatör
 

2016-02-24

Sörmarks Fiber Ek. Förening Info
Sörmark – Bastvålen – Lillskogshöjden

Vi har under hösten färdigställt och lämnat in ansökan om statligt stöd för fiberutbyggnad.
Beslut väntas någon gång i början på 2016. Stödet ska täcka 50 % av investeringen.
Parallellt med detta håller vi på med att upphandla entreprenaden som ska gräva och dra fram fiber i bygden.
Om nu alla tidsplaner håller hoppas vi kunna komma igång med arbetet när våren kommer. Förutom beviljande av bidrag och upphandling av entreprenad är det en del andra uppgifter som ska utföras. Klicka här för att ladda ner mer information i PDF-format.

Styrelsen
 

2015-11-20

Äntligen!
Vår ansökan till Jordbruksverket om projektstöd för utbyggnaden av fiber är inlämnad. Nu är det bara att vänta på besked om det blir godkänt eller inte. Förhoppningsvis kommer vi få besked i början av 2016.
Förövrigt så fortsätter arbetet i projektet. Just nu jobbas det intensivt med att få in markupplåtelseavtal och anslutningsavtal. Flera personer i arbetsgruppen kommer besöka fastighetsägare och skogsägare för att samla in alla nödvändiga avtal. Vi jobbar också... med att få till ett förfrågningsunderlag som vi ska använda i vår upphandling av entreprenör som ska bygga vårt fibernät. För att detta förfrågningsunderlag ska bli korrekt enligt alla regler så tar vi hjälp av expertis.
Sprid gärna denna info vidare till den/de som inte har Facebook eller möjlighet att ta del av den info som vi lägger ut på www.ostmark.se
Ha en fin helg i vintersolen!
//Åsa, kommunikatör i fiberprojektet
 

2015-07-14

Hej alla!

Nu har föreningarna LB fiber och Sörmarks fiber haft årsstämma. Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar beslöts att LB fiber ska slås samman med Sörmarks fiber.

Det är dags att betala in medlemsavgiften om 200 kr för 2015 till bankgiro 170-9146. Uppge fastighetsbeteckningen i samband med betalningen. De som ännu inte har betalat medlemskap betalar för både 2014 och 2015 dvs 400kr.
Avtal om anslutning kommer att skickas till föreningarnas medlemmar. Information om markupplåtelseavtal för de fastigheter som enbart belastas av fiberkanalisation kommer att läggas ut på Östmarksportalen.

Representanter för föreningarna kommer att finnas på plats på mottikalaset i Lillskogshöjden den 17 juli -15. Då svarar vi på frågor och det finns möjlighet att teckna avtal om anslutning och markupplåtelse.
Bidragsansökan lämnas in under hösten -15 och vi hoppas på grävstart till våren och fiberblåsning till hösten 2016.

Styrelsen genom
Rolf Löfvenholm och Berit Martinsson
 

2015-06-15

Årsstämma den 28 juni kl. 17.00 i Bastvålens bygdegård för både LB-fiber och Sörmarks fiberförening. Se kallelse här>>>

2014-09-09

Åsa Gertling och Rolf Löfvenholm deltog vid ett fibermöte som Länsstyrelsen kallat till i Sunne den 2 september.  Alla beslut som reglerar Landsbygdsprogrammet, där fiberutbyggnaden i länet är en del är ännu inte tagna. Vi fick dock klart för oss att alla kommande projektansökningar kommer att behandlas av Länsstyrelsen tidigast under maj 2014. Under denna programperiod (2014-2020) är det inte först till kvarn som gäller utan varje enskild ansökan kommer behandlas var för sig och bedömas utifrån uppsatta kriterier.

Så snart alla kriterier (påverkar projektansökan) är beslutade och vi har fått utlåtande från RALA (som hjälper oss att grovprojektera) kommer styrelsen börja jobba med en ansökan. Alla föreningar som ännu inte dragit igång sina byggnationer och fått projekten godkända under förra programperioden är i precis samma sits. Vi måste alla invänta att våra respektive projekt bedöms och förhoppningsvis godkänns för stöd tidigast våren 2015.  

Vid frågor om fiberutbyggnaden i Sörmark, tveka inte att höra av dig till vår kontaktperson Rolf Löfvenholm via telefon 070-591 82 49 eller maila rolf.lofvenholm@telia.com

144 fastighetsägare har lämnat in intresseanmälan men alla har ännu inte betalat insatsen på 200 kr. Om du ännu inte betalat, gör det snarast via BG 170-9146 så att projektgruppen kan gå vidare med projektplaneringen. Märk insättningen med fastighetsnumret!

Utskick till medlemmar>>>>

Hjälp oss sprida denna information!

2014-07-20
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kr. Dessa betalas in till
föreningen på bankgiro 170]9146. Märk betalningen med fastighetsbeteckning eftersom endast ett medlemskap per fastighet behövs.
2014-06-25
Årsmöte för Sörmarks fiber ek förening  samt Lillskogshöjden/Bastvålens fiber ek förening (LB fiber)
Plats: Bastvålens bygdegård
Tid: 29 juni, kl. 17.00
Bastvålens Bygdegårdsförening säljer fika!
Efter årsmötena hålls en presentation av projektens status, kommande arbete, Landsbygdsprogrammet  mm.
Möjlighet att ställa frågor kommer finnas.

Välkomna!
Åsa Gertling
Sörmarks Fiberförening
Berit Martinsson
LB Fiberförening
 
2014-05-15
Sveriges landsbygdsprogram är fortfarande inte inskickat till kommissionen, kommer förmodligen att ske i slutet av sommaren enligt Nina Björesten på Näringsdepartementet som besökte Bredbandssamverkan Värmland i tisdags på Länsstyrelsen.
När programmet kommit in till kommissionen har de sex månader på sig att godkänna det. Jordbruksverket/Länsstyrelsen börjar ta emot ansökningar om bredbandsstöd i september, enligt senaste besked från Jo...rdbruksverket, som också finns på deras hemsida.
Beslut på ansökningar kan tas först sedan kommissionen godkänt programmet, beräknas till maj 2015. Först efter godkännande kan också utbetalningar sökas.

Dock är regeringens budget klar med 3,25 miljarder till bredbandsstöd, det inkluderar EU:s del av finansieringen. Men vi behöver EU:s godkännande innan ansökningar kan beviljas.
Uppgifter från Bredbandssamordnare Cecilia Sjödén, Torsby kommun.
//Åsa Gertling, Sörmarks fiberförening
 

2013-12-23

Även om informationen under hösten varit knapphändig så har arbetet för att bygga fiber i Sörmark-Bastvålen-Lillskogshöjden fortgått på olika sätt.
Det är nu bildat två föreningar inom det befintliga området Sörmark-Bastvålen-Lillskogshöjden. LB (Lillskogshöjden/Bastvålen) ek. för. samt Sörmarks Fiber ek. för.
För att kunna gå vidare med en exakt kostnadsberäkning samt göra den lämpligaste geografiska delningen mellan fiberföreningarna måste ett beslut tas kring vilka befintliga telestationer som vi kan använda. Detta förhandlar Torsby kommun och Telia om just nu.
Det genomfördes ett informationsmöte den 5 december för fiberföreningarna i kommunen. Trafikverket informerade om vilka regler som gäller då man vill lägga kanalisation i allmänna vägar. Bägge föreningarna var representerade vid mötet.
Statliga pengar till fiberprojekt är för närvarande slut. Nya beslut om nationella medel till bredbandsutbyggnaden kommer under 2014.
Läs mer om bredbandsutbyggnaden i Torsby kommun här

God jul och gott nytt fiberår önskar

Åsa Gertling, Sörmarks fiberförening och Berit Martinsson, LB fiberförening
 

2013-08-15

Första styrelsemötet för Sörmarks Fiberförening efter sommaren genomfördes 15 augusti. Från i början av sommaren har Sörmarks projektet legat hos Rala för hjälp med att rita upp nätet och för att ta fram kostnadsunderlag. Vi har nu kommit fram till att området, som det ser ut idag är för stort.
Vi kommer att behöva dela upp området i 2 eller kanske t o m 3 fiberföreningar för att kunna få ut
EU stöd för byggnationen och för att  bli så kostnadseffektiva som möjligt. Projektgruppen kommer nu sätta igång arbetet med att bilda en fiberförening i Lillskogshöjden.

Inget arbete är ogjort när det gäller inventeringen av intresserade fastighetsägare i Bastvålen - Lillskogshöjden, arbetet med kartbilden mm  utan överförs givetvis till den nya föreningen. Föreningarna kommer jobba tillsammans framöver för att inte något av projekten ska sacka efter.
Närmaste tiden kommer styrelsen hålla möten med IT - avdelningen Torsby kommun, Rala och Scanova för att få till bästa möjliga delning av området. Vi hoppas på att ni som visat intresse för en fiberutbyggnad i Sörmarks området har tålamod, projektgruppen jobbar för att få till en utbyggnad som är väl genomtänkt på alla plan.

Styrelsen gm Åsa Gertling

2013-05-24

Projektet in i nästa fas
Arbetet med att samla in intresseanmälningar i området har avslutats och projektet tar nu nästa steg.
Konsultföretaget RALA ska kostnadsberäkna projektet, detta görs bland annat via en kartbild över det tilltänkta området där projektgruppen lagt in alla fastigheter som tackat ja till medverkan.
Resultatet av den beräkningen kommer att kommuniceras ut till berörda fastighetsägare vid bland annat ett stormöte inom en snar framtid. Då kommer projektgruppen kunna ge en bild av kostnaden för fastighetsägarna, vilka kontrakt som behöver skrivas, hur tidplanen framåt ser ut etc.
Inbjudan till detta möte kommer annonseras i Torsby Bladet, via www.facebook.com/sormarksfiberforening och www.ostmark.se  Håll utkik och sprid gärna denna information vidare.
//Styrelsen gm Åsa Gertling
 

2013-04-11

Intresseanmälningar trillar in i en jämn ström och hittills är 70 procent av de fast boende i området positiva till fiberbredband. Nu jobbas det för fullt med att skapa kontakt med de kvarvarande fastighetsägarna och försöka få in de sista anmälningarna. Har du eller nån du känner i området inte fått nån förfrågan, kontakta då Åsa Gertling, 070-395 01 83.
Inom kort kommer vi börja ta in medlemsavgifterna till Sörmarks Ek fiberförening som nu är registrerad och godkänd hos Bolagsverket. Bankgiro nr för inbetalning meddelas på denna webbsida.
Ett stormöte för medlemmarna i föreningen kommer arrangeras så snart vi med hjälp av arkitekterna på Rala fått göra en grovskiss av fibernätet och därmed kan ge besked om kostnaden för fiberprojektet.
//Styrelsen gm Åsa Gertling

2012-12-01

Sörmarks Fiberförening är under uppbyggnad och ansökan om bildandet är inskickat till Bolagsverket. Just nu pågår också arbetet med att undersöka intresset för fiberutbyggnad i Sörmarks området (som inkluderar Bastvålen och Lillskogshöjden) och knyta medlemmar till föreningen, detta för att veta exakt vilket geografiskt område det rörs sig om. Nästa steg blir att sätta ett pris på projektet med hjälp av expertis. Vid frågor eller inlämnade av intresseanmälan kontakta Åsa Gertling, 070-3950183. Du kan läsa mer i nyhetsbrevet.

 

Fiberbredband i Sörmark  

Intresseanmälan Sörmark >>>

Nyhetsbrev från Sörmarks fiberförening >>>

Sevärt och läsvart om bredband: www.bredbandivarldsklass.se

Ladda ner informationsfolder här >>>>>

Bredbandsinformation från Torsby kommun>>>>>

Utskick till medlemmar>>>>

 
   


Bröderna Dobermann

 

Antal besökare:

Free Counters

Föreningen Östmarksbygden © 2005, E-post: info@ostmark.se Webbverktyg från Askås Internet- & Reklambyrå Askås Webbverktyg