» STARTSIDAN
» Om Östmarksbygden
   » Östmarks Skola
   » Östmarksbygden
   » Fiber i Östmarksbygden
   » Butiker, handel & service
   » Boende, festlokal & mat
   » Resor & Kommunikation
   » Östmarks kyrka
   » Östmarks församling
   » Kalender
   » Nyheter i Östmarksbygden
   » Knivkongen
   » Om Östmarkingen
   » Snöskoter
   » Årets Östmarking
   » Kartor
   » Skrädmjölsrecept
   » Röjdåfors kraftstation
» Företag & Föreningar
» Turistmål
» Kalender
» NYHETER
» Om Föreningen Östmarksbygden
» Bildarkiv
» Kontakt
» Länkar
» JAKT.ostmark.se
» Gästbok
Sök på sidan:
         
 
 

Östmarks kyrka

 

Kyrkan invigdes 1765 och är ett av de främsta exemplen på värmländsk kyrkobyggnadskonst under1700-talet.

Info om Östmarks församling se: www.svenskakyrkan.ostmark.se

Kyrkan, som är byggd av liggtimmer har ett korsformat central plan med utbyggd sakristia i öster samt torn i väster. Framför ingångarna till kyrkan finns små, öppna vapenhus. Kyrkans timmerväggar är utvändigt spånklädda och tjärmålade under branta valmade sadeltak. Kyrkorummet har brädfodrade innerväggar och täcks av två korsade tunnvalv. Måttfullhet och enkelhet präglar kyrkan och ger den mycket av dess karaktär. Det knappa ekonomiska resurser som stod församlingen tillbuds för kyrkobygget gav inte utrymme till någon rik utsmyckning.


Den 2 juli 1935, på dagen 170 år efter kyrkans invigning återinvigdes kyrkan efter en omfattande restaurering ledd av arkitekten Bror Almqvist. Vid denna restaurering ommålades bl. a. hela interiören, glasmålningar sattes in i de två fönstren i korsets östvägg och en ny altaruppsats, med den gamla altartavlan infogad, anskaffades.

Kyrkans predikstol kommer, efter vad som framgår av den äldre inventarieförteckningen, från Västra Ämterviks kyrka och är tillverkad i slutet av 1600-talet.

Länsstyrelsen i Värmlands län / Värmlands kyrkor

 
   


Bröderna Dobermann

 

Antal besökare:

Free Counters

Föreningen Östmarksbygden © 2005, E-post: info@ostmark.se Webbverktyg från Askås Internet- & Reklambyrå Askås Webbverktyg