» STARTSIDAN
» Om Östmarksbygden
   » Östmarks Skola
   » Östmarksbygden
   » Fiber i Östmarksbygden
   » Butiker, handel & service
   » Boende, festlokal & mat
   » Resor & Kommunikation
   » Östmarks kyrka
   » Östmarks församling
   » Kalender
   » Nyheter i Östmarksbygden
   » Knivkongen
   » Om Östmarkingen
   » Snöskoter
   » Årets Östmarking
   » Kartor
   » Skrädmjölsrecept
   » Röjdåfors kraftstation
» Företag & Föreningar
» Turistmål
» Kalender
» NYHETER
» Om Föreningen Östmarksbygden
» Bildarkiv
» Kontakt
» Länkar
» JAKT.ostmark.se
» Gästbok
Sök på sidan:
         
 
 

Östmarks Skola

Östmarks skola, 25 km norr om Torsby är en kommunal grundskola för barn från förskoleklass till år 5, (6 till 11 år).
Antalet elever läsåret 2014-2015 är 29 st.
 
 P1000612.jpg

 

 skolgard1.jpg På skolan finns 1 förskollärare/fritidspedagog och 3 grundskollärare och 1 resurspedagog. Textil och trä/metallslöjd har eleverna på skolan, då lärare i dessa ämnen åker ut till skolan.
Simundervisning åker eleverna buss till Torsby för att ta del av.
 

Specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolläkare finns att tillgå som delas med övriga skolor i kommunen.

Ansvarig rektor för skolan och fritids är Anna Renhult. Rektor har sin expedition på Holmesskolan i Torsby, men besöker skolan regelbundet. Kan nås på telefon 073-2712256

På skolan finns också tjänster knutna till andra förvaltningar som städerska, vaktmästare och kokerska.

 skogsdag.JPG Skogsdag

Skolans närhet till naturen kan utnyttjas på olika sätt. Bilden från en skogsdag med kolbullestekning. Mycket omtyckt.

 

Kontakt:  
Adress: Östmarks skola
685 80 Torsby
Telefon: 0560-201 50 
E-mail:  

 


Östmarks fritids

Skolan har fritidsverksamhet integrerad i lokalerna, här sker även ett nära samarbete med förskolan om öppning och stängning.
På fritids finns hösten 2010 ca 30 barn, i åldern 6-11 år.
.
 skolgard2.jpg

På fritids jobbar en fritidspedagog och en barnskötare.
Verksamheten har sin tonvikt på att vara ute mycket. På sommaren, med lek och konstruktion i skog och mark, bad m.m. På vintern åker man skridskor, skidor, hockey m.m.
Man har också tillgång till gympasal för aktiviteter, som teater, dans och innebandy.
Fritids öppnar, i samarbete med förskolan, 6.30 och stänger 18.00.
Barnen serveras frukost 7.15 och melllanmål 14.30.

Telefon: Fritid / förskola 0560-20358

 lager.jpg

Sommarläger

En bild från vårt sommarläger vid Hänsjön som vi gör varje sommar. Mycket poppulärt.

 


 Förskolan Sörgården

Sörgården är en förskola för barn mellan 1-5 år.
Förskolan ligger i den södra delen av skolgården, varav vi fått namnet Sörgården.
Barngruppen består av 25 barn. Barngruppen är indelad i 3 mindre grupper, utifrån behov, mognad och intresse.

 P1000613.jpgEn dag på Sörgården kan se ut så här:

 6.30 Förskolan öppnar 

 8.00
 

Frukost
fri lek
 9.15 Samling: barnen träffas i tre grupper och den planerade verksamheten bedrivs.
T ex sång, ramsor, skapande, gymnastik, lekar, bakning, går till skogen eller pysslar.
 11.00 Lunch
 11.30 Läs- och sovvila
 12.00 Ute / innelek
 14.15 Mellanmål
fri lek
 18.00 Förskolan stänger.

 
   


Bröderna Dobermann

 

Antal besökare:

Free Counters

Föreningen Östmarksbygden © 2005, E-post: info@ostmark.se Webbverktyg från Askås Internet- & Reklambyrå Askås Webbverktyg