» STARTSIDAN
» Om Östmarksbygden
   » Östmarks Skola
   » Östmarksbygden
   » Fiber i Östmarksbygden
   » Butiker, handel & service
   » Boende, festlokal & mat
   » Resor & Kommunikation
   » Östmarks kyrka
   » Östmarks församling
      » Församlingskalender
      » The Östmark church
      » De kerk van Östmark
      » Gurusätra
      » Barnkören
      » Minnesvärd musikgudstjänst den 21/4 2008
      » Hänt i församling
   » Kalender
   » Nyheter i Östmarksbygden
   » Knivkongen
   » Om Östmarkingen
   » Snöskoter
   » Årets Östmarking
   » Kartor
   » Skrädmjölsrecept
   » Röjdåfors kraftstation
» Företag & Föreningar
» Turistmål
» Kalender
» NYHETER
» Om Föreningen Östmarksbygden
» Bildarkiv
» Kontakt
» Länkar
» JAKT.ostmark.se
» Gästbok
Sök på sidan:
         
 
 

Ham_logo_RGB.jpg

Östmarks församling

 About Ostmarks Church   De kerk van Östmark

 

Östmarks församling är en del av Fryksände pastorat och ingår i Karlstad stift.
Församlingen firar gudstjänst varje söndag, antingen kl 11.00 eller kl 18.00. För aktuellt program se sid. 2” på http://www.torsbybladet.se/torsbybladet/tb.pdf
Var tredje torsdag kl 10.30 är det andakt på Gömmanbergs serviceboende och ibland firas andakter ute på Sörmarksgården, Torpbergs missionshus, Lillskogshöjden bygdegård m.m. Håll utkik även efter detta i Torsbybladet. Församlingen har en barnkör, barnverksamhet för små barn, en bygde- och kyrkokör, två konfirmandgrupper och en syföreningen.
Ta del av författaren John Erikssons text om Östmarks församling ur Johns bok ”Min bok om Östmark” 
 

Ansvarig präst i Östmark är Johan Bonander och han är anträffbar på tel 0560 - 20013
alt. 070 515 04 40 Mail: johan.bonander@svenskakyrkan.se
Ta del av Johan Bonanders tankar om hans roll som församlingspräst>>>
Ta del av Johan Bonanders julottepredikan 2009>>> 
 

Vill du läsa fler predikningar som Johan hållit, läs bloggen Östmarksprästen här>>>>

 På tel 0560 20013 är även diakon Eva Bonander anträffbar (mail: eva.bonander@svenskakyrkan.se ) . Eva och Johan bor i Östmarks prästgård; adress: Prästgården, 68597 Östmark.
 

Vill du boka tid/samtal för dop och vigsel är det enklast att ringa till pastorsexpeditionen i Torsby på tel 0560 272 00.

I präst- och diakonrollen ingår att erbjuda s.k. själavårdande samtal. Dessa samtal kan ha karaktären av stöd- och vägledningssamtal och inkluderar ofta att man berör områden som upplevs som svåra (t.ex. en sorg, äktenskapsproblem, frågor kring missbruk m.m.) Naturligtvis kan även bikt ingå i själavårdssamtal. Den präst eller diakon som har ett själavårdssamtal är bunden av tystnadsplikt. Möjlighet till samtal med såväl Eva och Johan finns för par i behov av samtal.
 

Gurusätra

Genom en donation förvaltar församlingen en skogsgård - Gurusätra - där bl.a konfirmationsundervisning ges. Denna gård går att hyra, för info kontakta Gurusätras kassör Lennart Eriksson tel 0560 20364. Se foton från Gurusätra >>>
Ny PDF fil om Gurusätra, församlingens fina skogsgård, Klicka här för mer information>>>
 

Bröllopspaket?

Vill ni gifta Er i Östmarks enkla och stämningsfulla kyrka samtidigt som Ni söker ett boende för Er och era gäster kan Gurusätra vara ett spännande, vackert och prisvärt alternativ. Skogsgården är från början på 1800-talet och tidsenligt möblerad och inredd. Möjlighet till lokalt producerad och tillagad mat genom catering finns. Upp till 30 sovplatser. Hör av Er till Östmarks präst Johan Bonander tel 0560 20013 alt. mail: johan.bonander@svenskakyrkan.se för mer info.
 

Övriga aktuella telefonnummer:

 • Johan Löwenspets är vaktmästare i församlingen och är anträffbar på tel. 070 595 73 56
 • Emilia Urtti är församlingshemsvärdinna och är anträffbar på tel 203 46
 • Bokningar av församlingshemmet görs genom Maj Eriksson på tel 201 38
 • Ordförande i kyrkorådet heter Birgitta Svensson och har tel 210 73
 • Syföreningen träffas varannan onsdag (udda veckor) kl 14.00-16.00 i församlingssalen. För mer info ring Eva Bonander T 0560 20013
 • Barnkörerna i Östmarks församling leds av Lena Persson Måwe Tel 0560 21062
  Plats: Gymnastiksalen i Östmarks skola.
  Alla barn är välkomna - naturligtvis även barn som bor i en annan församling än Östmark.
  Hör Radio Värmlands intervju med barnkören >>> , Se info om barnkörens CD-skiva>>>
 • Konfirmationsläsning (Dvs. Östmarks specialdesignade "Folkracekonfirmation") Läs artikel i NWT>>> sker på onsdagar och torsdagar, för mer info ring Johan Bonander tel 0560 20013.
 • Miniorverksamhet. En gång i veckan finns barnverksamhet för de mindre barnen med föräldrar, denna miniorverksamhet leds av Anna-Karin Jönsson, Tel 070-2282747, plats: församlingshemmet varje måndag 10.30-12.00.
 • Pastorsexpeditionen för Fryksände pastorat finns i Torsby och har tel 0560 27200.
 • Pastoratets kyrkoherde heter Stig Löwenspets, Stig bor i Torsby, och har tel 0560-27201.
 • Östmarks bygde- och kyrkokör övar på onsdagar och du kommer i kontakt med dem genom att kontakta Lena Persson Måwe på tel 0560 210 62

 


 

Bild_av_kyrkan.jpg

Östmarks Kyrka, foto av Christer Nilsson.
 


Östmarksstaken

From 1/12 säljs Östmarksstaken på slöjdboa i Östmark. För varje ljusstake går en summa till blomsterfonden. För mer info om Östmarksstaken samt för att se bilder på den, se länkar nedan:
text om staken>>> och foto1>>> , foto2>>>
 

Östmarksmässan

‑är inspirerad av den s.k. sinnesro‑gudstjänsten och bygger på medverkan av lokala musiker, talar, solister och körsångare. Mässan firas i regel en gång i månaden. Före mässan erbjuds, för den som vill, en kvällsmåltid till självkostnadspris i församlingshemmet. Måltiden startar 17.00. Präst är Johan Bonander och kantor Lena Persson Måwe. Vill du medverka i mässan genom s.k vittnesbörd dvs. att du berättar om din tro och delger (s.k. delning) en för dig ? och därmed andra ‑ viktig livserfarenhet, kontakta Johan Bonander på tel 20013.


Läs mer om Östmarksmässan >>>

Samtalsgrupp

Vill du med bibeln som grund diskutera och utbyta erfarenheter kring Andlighet, Gud, Kristen tro och den samtid vi lever i, välkommen till vår samtals ‑bibelstudiegrupp. Vi träffas varannan torsdag 14‑16.30, Johan Bonander, präst i Östmarks församling, är samtalsledare. Helt ok att komma med ngn gång och pröva om du vill. Ring Johan på T 20013.
 

Öppen förskola

Från och med september så är barnverksamheten för de minsta barnen - öppen förskola – igång igen. Ledare är Yvonne Johansson. För mer info ring Yvonne Johansson T 0560-50109 alternativt 073-0502284, eller Johan Bonander 0560-20013. Naturligtvis är barn och föräldrar välkomna som bor i annan församling än Östmark.

SsiV – projektet

SsiV Projektet är ett projekt i norra Värmland och som löper mellan 2009-2011 och som har som fokus att öka kunskapen om suicidprevention bland unga. Målgrupp är skolhälsopersonal, lärare, kyrkans personal mm. Svenska kyrkan i norra Värmland är huvudman för projektet.
Projektledare är Eva Bonander, diakon i Fryksände pastorat.
Johan Bonander ingår i projektets ledningsgrupp.
Nedan följer medialänkar kopplade till aktiviteter i projektet.
För mer info kontakta Eva Bonander T 0560-27209 eva.bonander@svenskakyrkan.se eller Johan Bonander T 0560 20013 johan.bonander@svenskakyrkan.se
Hör Eva Bonander i radiointervju om projektet här>>>

Medialänkar om olika former av utbildningsinsatser hitintillsl:
Suisidprevention i Norge

Har du eller någon du känner tankar om självmord, LÄS HÄR>>>>


http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/norra_varmland_satsar_pa_ungas_halsa_0_9793.news.aspx  
http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Fler-unga-i-norra-Varmland-begar-sjalvmord-090520.aspx  
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170571  
http://nwt.se/torsby/article531738.ece  
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1989355&BroadcastDate=&IsBlock  
http://nwt.se/torsby/article596683.ece  
http://nwt.se/torsby/article596654.ece  
http://nwt.se/torsby/article591644.ece  
http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Gardestad-haller-musikforelasning-091003.aspx
 

 


 

Hänt i församling, bilder, media m.m. >>> 
 

 ICOMOS Uppmätningslägri Östmark maj 2010>>> 

 


 

 

Kondoleanser

Östmarks församling kyrkoråd förvaltar en blomsterfond. Kyrkorådet ansvarar även för Eva Lundqvist minnesfond. För kondoleanser från blomsterfonden sök Maj Eriksson på tel 0560 20138, Majlis Haglund på tel 0560 21009, Åsa Hilmersson 0560-20920, Margareta Bäcke Eriksson 0560-23008 och Rut Augustsson 0560-25037. Från Eva Lundqvist minnesfond Lena Persson Måwe på tel 0560 - 210 62.
 

Lite fakta:

I Östmarks församling bor det vid årsskiftet 2006/2007 1.059 personer, varav 972 är kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan. Det innebär att 92 % av de boende i församlingen är medlemmar i Svenska kyrkan.
Östmarks församling, som omfattar Sörmark, Röjdåsen, Röjdåfors, Lillskogshöjden, Arnsjön, Metbäcken, Lämbacken, Bastvålen och själva Östmark, är en livskraftig bygd vars människor har en stark känsla för sin hembygd. Genom en närhistoria präglad av inflyttade finländare, människor från det s.k. resandefolket och närheten till Norge har Östmark utvecklats till en bygd där människor äger en stor nyfikenhet och tolerans. Denna öppenhet har sannolikt förstärkts av att församlingen omfattar ett stort och till inriktning och kynne olikartat geografiskt område. Det finns en socioekonomisk bredd; från mer välbärgade områden till områden där många har det mer knapert. Församlingsborna har ett öppet förhållningssätt till sin ”svenska kyrka” och det finns en mer eller mindre uttalad önskan att kyrkan ska vara tillgänglig; ha låga trösklar och högt i tak. I Östmark går de olika institutionerna förskola/skola, kyrka, äldreboende in i varandra. Det är t.ex. en självklarhet att skolavslutningar äger rum i kyrkan liksom det årliga luciatåget – som skolan ansvarar för. Lika självklart är det att personal från kyrkan - i skolans lokaler - bedriver barnkörsverksamhet tillika att barnkörerna ett par gånger per termin gästar Östmarks äldreboende, Gömmanberg.

Om du vill veta mer om församlingens vision och arbetssätt, se PDF-filen Östmarks församlings instruktion >>> 
 

 kyrka.jpg

 Om kyrkan: 

Östmark kyrka uppfördes 1765 och är ett av de mer välbevarade exemplen på 1700-talets regionala byggnadstradition. Kyrkan är byggd av liggtimmer och har korsformad centralplan med utbyggd sakristia i öster samt kyrktorn i väster. Ingångar finns i västra, södra och norra korsarmsgavlarna via utbyggda vindfång. Kyrkans timmerväggar är exteriört spånklädda och rödmålade under branta, valmade sadeltak. Kyrkans tak består av kärnfura. Såväl taket som väggarna behandlas regelbundet med tjära. Kyrktornet kröns av en hög spira. Kyrkorummet har brädfodrade innerväggar och täcks av två korsade tunnvalv. Under 1770-talet kläddes ytterväggarna med spån och 1778 togs ett fönster upp vid predikstolen. Den mest genomgripande restaureringen ägde rum 1934–1935 under ledning av arkitekten Bror Almquist. Hela interiören målades om och glasmålningar sattes in i de två fönstren vid korets östvägg. Man var dock tämligen varsam med kyrkans stilkaraktär. En ny altaruppsats skaffades in som harmonierade med den ursprungliga altartavlan. Alla äldre inventarier konserverades. Den 2 juli 1935 var restaureringen fullbordad och kyrkan återinvigdes. Predikstolen från slutet av 1600-talet, fanns tidigare i Västra Ämteviks kyrka.
Altaruppsatsen ritades av arkitekten Bror Almqvist på 1930-talet. Oljemålningen som ingår och som skildrar Kristi korsfästelse, är från 1760-talet.
Vid dopplatsen finns en baldakin utförd i samma teknik och stil som predikstolen. Troligen är också den från Västra Ämteviks kyrka. Dopskålen skänktes till kyrkan 1967. Den är komponerad av silversmeden Sigurd Persson, Stockholm. 

  

 
   


Bröderna Dobermann

 

Antal besökare:

Free Counters

Föreningen Östmarksbygden © 2005, E-post: info@ostmark.se Webbverktyg från Askås Internet- & Reklambyrå Askås Webbverktyg